Naši Plesači

Najmlađa Grupa

Ovu grupu čine naši najmlađi plesači starosne dobi od pet do deset godina. Mladi izvođači uče o svojoj hrvatskoj baštini i kulturi kroz tradicionalne hrvatske pjesme, plesove i igre. Ovi elementi kombinirani su u privlačne koreografije za naše najmlađe koji su ih predstavili na raznim događanjima unutar hrvatske zajednice. 

Srednja Grupa

Srednju grupu čine djeca starosne dobi od 10 do 15 godina. Ovi plesači započinju sa sofisticiranijim radom vezano uz korake razvijajući i obogaćujući koreografije. Nastupali su na raznim hrvatskim i australskim događanjima diljem Viktorije i bili dio Nacionalnog hrvatskog dječjeg festivala koji se održao u Sydneyu. 

Odrasli

Grupu odraslih čine članovi od 16 starosnih godina pa sve do mladih u srcu, 60 godina. Brojni plesači odrasli su plešući uz Mlade Hrvate ili imali svoju djecu među članovima kroz sve ove godine. Ova grupa nastupala je na raznim događanjima unutar hrvatske zajednice kao i na Folklornom festivalu u Adelaideu te u Melbourneu.