Učlani Se

Želiš se uključiti?  Evo kako nas možeš kontaktirati.

Satovi Plesa:

  • Najmlađa Grupa: Ponedjeljak 18.30 – 19.20 sati
  • Srednja Grupa: Ponedjeljak 19.30 – 20.30 sati
  • Odrasli: Srijeda 19.30 – 21.00 sati

Satovi Tamburica:

  • Srijeda 20:30 – 21:30 sati

Članarina:

  • Pojedinačno članstvo AU$250 / za godinu dana
  • Obiteljska članarina / dvoje ili više članove jedne obitelji- AU$300 / za godinu dana

Članarina uključje narodne nošnje.